Върни се горе

Разширява се обхвата на финансирането, което Център "Фонд за трансплантация" ще поема във връзка с лечението на пациентите, нуждаещи се от трансплантация в чужбина. Това предвижда проект за промяна в Постановление № 216 на МС от2009 г. за създаване на Фонда.

С промените Фондът за трансплантация ще заплаща лечението на пациенти, които се нуждаят от подготвителни медицински грижи у нас преди изпращането им за трансплантация в чужбина.  В момента повечето от тези процедури се осигуряват по линия на НЗОК или МЗ. Въпреки това възникват случаи, в които няма осигурено държавно финансиране за нужните медицински грижи до извършване на трансплантацията. Занапред тези ситуации ще бъдат подсигурени по линия на Фонда за трансплантации. По този начин ще се осигурят всички нужни грижи за пациентите. Финансирането ще става в рамките на утвърдения бюджет на Фонда.

Сподели в: