Върни се горе

На последното заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца” от 23.08.2013г. бяха разгледани и одобрени заявленията на 35 деца. Две деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина, едно дете ще замине за извършване на костно-мозъчна трансплантация, 11 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина, а 21 деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България, съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Ц„ФЛД”.
 
      Общата гласувана сума е в размер на 161 877.40 лв. в това число за лечение в чужбина, за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 92 093 лв.; за лечение в България – 69 784.40 лв. 
 
Сподели в: