Върни се горе

           В края на 2013 г. българската страна изпрати по искане на Европейската комисия подробна информация, в която страната посочи, че с приетите промени в Закона за здравното осигуряване здравноосигурителните дружества няма да могат да продължат да извършват дейността си, освен ако не подадат заявление и съответно получат лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност по застраховане по общия ред, установен в Кодекса за застраховането. В отговор на искането на Европейската комисия, българската страна изпрати и справка за правното положение на дружествата, които към настоящия момент са вписани във водения от Комисията за финансов надзор регистър на здравноосигурителните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор.
         Благодарение на действията на българските компетентни институции и положените усилия за съобразяване със съществуващото европейско законодателство, Европейската комисия няма да внесе наказателната процедура пред Съда на Европейския съюз и няма да поиска от Съда на ЕС да бъдат наложени на страната ни финансови санкции по тази процедура.
 

Сподели в: