Върни се горе

Декларация за ограничаване на вредните въздействия от околната среда и климатичните промени върху човешкото здраве до 2020 г беше приета по време на Петата Министерска конференция между 10 – 12 март в Италия, организирана от европейското бюро на СЗО. Тази година нейната тема беше „Защита на здравето на децата в една променяща се среда”. България беше представена от министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев и зам. министъра на здравеопазването доц. Тодорка Костадинова. Процесът по контрол на въздействието на oколната среда върху здравето в Европа се осъществява от 20 години под ръководството на Европейския комитет по околна среда и здраве (European Environment and Health Committee – EEHC).

Намаляне на рисковете за здравето на децата следствие на лошите условия на околната среда и бита са сред приоритетите, които са застъпени в декларацията. В нея се предвижда да се обърне особено внимание върху проблемите с липсата на добро водоснабдяване и канализация. Намалянето на вредните въздействия за здравето на хората и огрначаване на хроничните заболявания чрез провеждането на адекватни политики в областите на храненето, урбанизацията, транспорта и работната среда са сред другите ангажименти, които поеха здравните министри в ЕС. Страните се ангажираха да увеличат усилията си за изменение и разработване на допълнителни закони в областта на околната среда и здравето. За тази цел международните институции и Европейската комисия ще предоставят допълнителна научна, политическа, техническа и финансова помощ, се казва още в декларацията.

Основните приоритети за България ще са насочени най-вече към запазването здравето на децата. Това включва въвеждането на система за управление на нейонизиращите лъчения, намалянето на риска от злокачествени заболявания чрез профилактика още от ранна възраст и проследяването на здравното състояние на малчуганите.

 Повече информация може да намерите на интернет страницата http://www.euro.who.int/parma2010

Сподели в: