Върни се горе

Подкрепа за стратегията на България за преструктуриране на болничния сектор е изразил европейският комисар по политиката на здравето и потребителите г-н Джон Дали на среща със заместник-министърът на здравеопазването Десислава Димитрова по време на състоялата се среща в рамките на 18-тата Международна конференция по СПИН във Виена.  Той е бил подробно запознат с конкретните мерки за оптимизиране дейността на лечебните заведения с цел повишаване на качеството на медицинското обслужване и ефективността на работата. Българската страна е информирала, че преструктурирането ще се извършва на базата на цялостен преглед на националната здравна система и на конкретните необходимости на здравеопазването по региони.   Фокусът на инвестициите по линия на еврофондовете, за които държавните болници могат да кандидатстват съгласно Средносрочната рамкова програма, е насочен към осигуряване на ранна диагностика и високотехнологично лечение на онкологични заболявания. Заместник-министър Димитрова е подчертала, че по отношение на общинските болници, които не отговарят на медицинските стандарти за обем дейности и наличие на квалифициран лекарски персонал, преструктурирането предвижда превръщането им в болници за долекуване и продължително лечение и в модерни медицински центрове за 48-часов болничен престой. Г-н Дали е информирал,че по отношение на планираното преструктуриране на болничния сектор, в който ще бъдат инвестирани 295 млн.лв., ще даде своята положителна оценка пред Генерална дирекция „Здраве и потребители” на ЕК.

 Еврокомисарят по здравеопазване г-н Дали е изразил и готовността да съдейства за създаване на интегрирана електронна здравна система у нас, първата стъпка от което ще бъде електронно пациентско досие.   Европейската комисия ще подпомогне България в разработването на електронните досиета на пациентите, които да свързват гражданите, изпълнителите на медицинска помощ, НЗОК и другите участници в здравната система.  Целта е системата да бъде в максимална помощ както на пациентите и лекарите, така и на институциите, които отговарят за контрола в здравеопазването. На срещата са били обсъдени и възможностите за участие на Министерството на здравеопазването в изпълнението на туининг-програми със страни от Европейския съюз, които разполагат с добри системи за електронно здравеопазване.

 

Сподели в: