Върни се горе

Срещата под егидата на Европейския център за профилактика и контрол на болестите е признание за българския опит

                                                                               

            На 21-22 септември 2010 г. в Гранд хотел София ще се проведе Регионална среща на тема „Регионално сътрудничество за имунизиране на трудно-достъпни групи от населението”. Проявата ще започне на 21 септември от 9.00 ч.

Срещата се организира от Европейския център за профилактика и контрол на болестите (ECDC) в Стокхолм в сътрудничество с Министерство на здравеопазването.

  

В Регионалната среща ще участват официални представители и експерти от 14 страни – Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Черна Гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Македония и Турция.

Форумът в София се провежда в рамките на активностите, осъществявани от Европейския съюз за сътрудничество и подготовка на страните кандидатки и потенциални кандидатки за присъединяване към съюза.

 

            Изборът на България за домакин на срещата е продиктуван от възможността страната да сподели своят опит и добри практики при работа с труднодостъпни групи от населението и конкретно ефективното противодействие на възникналата сред ромската общност епидемия от морбили през 2009-2010 г.

Една самостоятелна сесия е предвидена за презентации на български специалисти – представители на МЗ, НЦЗПБ, Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски проблеми към МС, неправителствени организации. Ще бъде споделен опитът, натрупан в периода на извънредната имунизация срещу морбили, по време на която бяха обхванати над 200 хиляди деца, предимно от ромските квартали.

Смесен екип от експерти на Световната здравна организация и Европейския център за профилактика и контрол на болестите, който беше на посещение в страната през м. февруари т.г. даде висока оценка за създадената организация, спешната доставка на извънредни количества ваксини и най-вече участието на местната власт, неправителствените организации, религиозни и местни лидери при изпълнението на тази трудна задача.

Като особено ефективна беше оценена съвместната дейност на епидемиолози от РИОКОЗ, общопрактикуващи лекари, здравни медиатори и кметства при организиране на разяснителната кампания, довеждането на децата до организираните временни имунизационни пунктове в обособените ромски махали и квартали. Благодарение на проведените противоепидемични мерки, заболяемостта и разространението на заболяването бяха рязко ограничени и към момента епидемията е овладяна.

            Срещата ще даде възможност да се използва опита и на други страни, които се сблъскват с проблема за имунизациите сред трудно-достъпни групи от населението като Албания, Сърбия, Македония, Словакия и Румъния.

Сподели в: