Върни се горе

Два договора са сключени от второстепенните разпоредители към МЗ, без да са били обезпечени финансово. Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев при откриването на обновената АГ-клиника в „Св. Анна” днес. Централното управление на МЗ няма.

Двата договора са на обща стойност от 7.5 млн. лв. Те са сключени от две РИОКОЗ за ремонт на административните им сгради.

В първия случай през 2008 г. в МЗ е представен проект за ремонт на стойност 4.5 млн. лв. РИОКОЗ - Русе провежда обществена поръчка за 3.9 млн. лв. От тях през същата година са изплатени 1.5 млн. лв. През 2009 г. инспекцията иска още половин милион лева за завършването на този проект. Нужните суми обаче не са предоставени поради липсата на средства в бюджета на министерството. Така през тази година от поетите ангажименти трябва да се разплатят 3.1 млн. лв.

При втория случай през 2009 г. инспекцията в Търговище сключва договор за 3.6 мн. лв. за ремонт, без да има нужните средства. Към момента тя е платила само 300 хил. лв., остатъкът трябва да се издължи до края на тази година.

Сподели в: