Върни се горе

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА С 12% ПОВЕЧЕ СА СРЕДСТВАТА ЗА ЛЕКАРСТВА ЗА ОНКОЛОГИЯ, С 10% - ЗА ДИАЛИЗА

 

През тази година МЗ предприе децентрализиране на търга за скъпоструващи лекарства по Наредба 34. Целта на промяната е да се осигури по-бърз и гъвкав достъп на пациентите до тези медикаменти. Част от тях – за редки заболяване, хормонална терапия при онкологични заболявания, както и за пациенти след трансплантация, се прехвърлиха към медикаментите за домашно лечение на здравната каса с финансов ресурс от над 40 млн. лв. Останалите лекарства за онкологични заболявания, както и тези за диализно лечение ще се набавят чрез търгове от лечебните заведения, в които се отпускат. Те не могат да се прехвърлят към медикаментите за домашно лечение на здравната каса, защото повечето от тях се прилагат в болнични условия. Когато преминат към здравната каса, те могат да бъдат финансирани чрез клинични пътеки или ДСГ. Тези продукти в целия ЕС се прилагат и отпускат в болниците и се осигуряват чрез търгове, провеждани от съответните лечебни заведения. Прехвърлянето на тези медикаменти към здравната каса и калкулирането на разходите за тях в клиничните пътеки или ДСГ, обаче не може да стане изведнъж. Затова през тази година средствата за медикаментите ще се осигуряват от МЗ, а търговете ще започнат да се правят от болниците. Така ще се даде възможност да се натрупа опит и да се види какви са проблемите при доставянето им, за да бъдат отстранени своевременно. За да не рефлектира това върху пациентите, МЗ през тази година има готовност също да осигурява медикаментите, където е необходимо. (Тоест ще бъдат осигурени медикаменти за пациентите, дори, ако има обжалвания и забавяния по проведените тръжни процедури на болниците.)

Децентрализирането на търга за скъпоструващи лекарства по Наредба 34 ще осигури по-бърз и гъвкав достъп на пациентите до тези медикаменти. Осигуряването им чрез централизиран търг от МЗ крие редица недостатъци – недостатъчна възможност за прецизиране на количества и видове на медикаментите за всяко лечебно заведение, забавяне в пътя на медикамента до пациента, съмнения за непрозрачност и корупционни практики. Причина за тези недостатъци е административното ръководене на процеса. Един пример за това е разпределянето на скъпоструващите медикаменти. То става чрез одобряването на протоколи от Централна комисия към МЗ. Процесът отнема около три месеца, което забавя лечението на болните хора. Отделно се губи време при доставянето на медикаментите до лечебните заведения. С промените тези недостатъци на сегашната система ще бъдат отстранени. Занапред одобрението на протоколите за лечение на болните хора ще се извършва на място от комисиите към съответните болници. Tова ще става по алгоритми, изготвени от медицинските научни дружества. Те ще бъдат качени на сайта на МЗ през следващата седмица. На практика това означава, че пациентите ще получават медикаментите си без да чакат. МЗ ще извършва само последващ контрол на одобрената терапия. Освен това болниците ще могат сами да определят точно какви медикаменти да купят от позитивно-реимбурсната листа, съобразно потребностите на пациентите им. С децентрализирането на търговете ще се намалят и съмненията за корупционни практики на централно ниво. За първи път ще се даде възможност търговете да се явяват повече участници. Това ще доведе до по-засилена конкуренция и до условия за намаляване на цените на съответните медикаменти.

Новите правила за осигуряване на медикаментите от болниците ще започнат да работят от 1 март. Дотогава медикаментите ще се осигуряват от МЗ по досегашния ред. Успоредно с това ведомството има готовност да осигури терапията на пациентите и след 1 март, ако има нужда от това. По този начин ще бъдат осигурени медикаменти за пациентите, дори, ако има обжалвания по проведените тръжни процедури на болниците. МЗ вече подготви и разпрати единни правила за провеждането на търговете до лечебните заведения. Клиниките ще получават и целево финансиране от МЗ за лекарствата. Средствата за осигуряване на медикаментите са разпределени на базата на лекуваните пациенти през изминалите години, както и на заявките на лечебните заведения за 2011 г. Минималното увеличение на средствата за тези медикамети на всяка болница е 10%. Осигуряването на медикаменти за онкологични заболявания и диализа винаги е ставало в рамките на бюджета за съответната година. Така ще бъде и през тази. Общият бюджет за медикаменти за онкологични заболявания за следващата година е с 12% повече отколкото за тази. През миналата година имаше осигурени 107 млн. лв. за 12 месеца (от 1 март 2010 до 1 март 2011), а през тази 107 млн. лв. за 8 месеца (от 1 март 2011 до 1 януари 2012). Повече са и средствата за диализа. През миналата година за процедура се даваха 60 лв. за дейност и още толкова за медикаменти. През тази на процедура се дават 60 лв. за дейност, 66 за медикаменти и 14 за транспорт.

 

 

На 10 януари 2011 г., понеделник, от 11.00 ч. в Министерство на здравеопазването ще се проведе пресконференция с участието на заместник-министъра на здравеопазването Гергана Павлова и Надя Димитрова – директор на дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия”.

 

Сподели в: