Върни се горе

Днес, 20 април, заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков посети УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Плевен, където се срещна с директора на лечебното заведение доц. д-р Цветан Луканов и с работещите в УМБАЛ.

По-късно днес, д-р Шарков ще присъства на тържественото отбелязване на 150-годишнината от създаването на лечебното заведение.

По време на срещата бяха обсъдени проблемите, стоящи на дневен ред пред университетската болница, добрите практики и успешните резултати на лечебното заведение, хоспитализациите и плащанията към болницата и др.

В рамките на посещението Д-р Шарков проследи напредъка по проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен“.

В изпълнение на проекта УМБАЛ Плевен вече разполага с: дигитална ехографска система; 16-срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитален графично-скопичен рентгенов апарат; система за разпространение и архивиране на образи; дигитален мамограф; апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI-equipment); дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на бял дроб; ендоскопска апаратура /видеоколоноскоп, видеогастроскоп/, както и дизелов агрегат.

Предстои закупуване и доставка на мултимодален линеен ускорител и съпътстваща апаратура, за което в момента тече процедура.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Общата стойност на проекта възлиза на 10 025 992, 49 лв., от които: финансиране от ЕФРР в размер на 8 396 238,75 лв. и национално съфинансиране на стойност 1 629 753, 74 лв. (в т.ч. 148 064, 55 лв. на Министерство на здравеопазването).

 

 

Сподели в: