Върни се горе

Представителите на Федерация „Български пациентски форум”  запознаха министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев с неотложните проблеми по организацията на лечението и осигуряването с лекарства на диабетно болните, бъбречно трансплантираните, хората с редки заболявания и онкоболните в България. Федерацията е обединение на неправителствени организации, работещи в сферата на здравеопазването – Център за защита правата в здравеопазването, Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, Национален алианс на хората с редки болести, Национална асоциация на децата с диабет и Фондация „Искам бебе”. От името на стотиците хиляди пациенти, Теодора Захариева, Асен Георгиев, Владимир Томов, Елисавета Котова и Радина Велчева запознаха министър Нанев с проблемите, с които болните се сблъскват всекидневно - недостиг или липса на жизнено необходими   лекарства за лечение на онкоболни, на хора с редки заболявания, както и трансплантирани пациенти, с празноти в Позитивния лекарствен списък.

Според Елисавета Котова от Национална асоциация на децата с диабет проблемите  са вследствие на липсата на дългосрочна стратегия по отношение на хроничните заболявания. Според нея разглеждането на захарния диабет като състояние, изискващо само осигуряването на животоспасяващи лекарства, финансирани от НЗОК, не е достатъчно. За предотвратяване на късните усложнения е необходима адекватна профилактика,задължителни изследвания за проследяване състоянието на болните и контрол на заболяването.

Няма адекватна профилактика, изтъкна представителя на бъбречно болните Иван Димитров. Лошата диагностика и късното лечение са проблеми, с които се срещат всички пациенти. Като се добави и недостигът на направления, недоброто проследяване на бъбречно трансплантираните, остарялата апаратура за хемодиализа - особено в общинските болници, проблемите се задълбочават.

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев пое ангажимента да проучи всеки  поставен от участниците в срещата проблем и да се търси   бързо решение. Подчертано беше, че посредством алгоритъм и конкретни стъпки ще се постига решаването на най-неотложните нужди. Според д-р Нанев изграждането на единна информационна система в здравеопазването ще даде възможност за навременно проследяване на всички важни дейности и звена. Подготвя се система, която ще обхване и всички национални програми, както действащи, така и предстоящи.

Във връзка със създаването на Център „Фонд за трансплантации” министър Нанев подчерта, че основната цел е подобряване на цялата система за трансплантация на органи тъкани и клетки.  В тази връзка на министърът на здравеопазването е планирал срещи с известни наши трансплантолози и директори на болници за създаване на точни и ясни правила и добра организация, която да подпомага всеки българин, нуждаещ се от животоспасяваща трансплантация.

 


Сподели в: