Върни се горе

74 лекарства са с намалени цени след проверките в периода 14-28 август 2012 г.

74 лекарствени продукта имат вече нови, по-ниски цени в резултат на извършените служебни проверки от Комисията по цени и реимбурсиране в периода 14 август-28 август 2012 г. Това е постигнато след като Комисията е съпоставила цените на тези лекарства с цените им в референтните страни, с които се сравняваме. Служебните проверки на Комисията са един от съществуващите механизми за намаляване цените на лекарствата. Проверката е непрекъснат процес и за всеки отделен лекарствен продукт се извършва при изтичането на 1 година, считано от датата на утвърждаването на неговата цена. Проверяват се всички лекарствени продукти без изключение без да се извършва какъвто и да било подбор.

Постигнатото намаление на цените обхваща лекарствени продукти от различни химико-терапевтични групи. При 74-те лекарствени продукта с нови цени намалението варира от 4% до 75,37%. Така например цената на флакон лекарствен продукт от групата на Tevaquel /за неврологични заболявания/ е намалена от 212 лв. на 52 лв. като намалението е със 160 лв. или 75 %. При друг изключително скъп медикамент от групата на Atriance /за онкохематологични заболявания/, намалението в цената за опаковка е с 232 лв. – от 4161 лв. на 3828 лв.. Значително е намалението в групата на Neorecormon /за диализно лечение/ – старата му цена от 1233 лв. е намалена с 264 лв. на флакон и вече е 969 лв. - намалението е близо 21,5 %. При лекарствен продукт от групата на Clopidogrel medico uno /за кардиология/ намалението е от 66,25 % - от 39 лв. – на 13 лв. Намаление е регистрирано и в групата Ephira /за лечение на астма / – при него намалението е от 69 % като старата цена от 39,86 лв. се намалява на 12, 20 лв. При други лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания също са регистрирани намаления между 22% и 43% от досегашните им цени.

С новите 74 лекарствени продукта, вече близо 400 лекарства имат нови цени след извършените служебни проверки от Комисията по цени и реимбурсиране. При редица от тях намалението достига до 85 %. Цели 6 пъти беше намалена цената на лекарствения продукт Clopidogrel, използван в областта на кардиологията. Старата му цена от 70,73 лв. на опаковка е намалена на 12 лв. Новата цена на лекарството Lomustine вече е 130 лв. на опаковка при досегашна цена от 380 лв. като намалението е 300 на сто. Лекарственият продукт от групата на Oxaliplatin /за лечение на онкологични заболявания/, който струваше 885 лв. вече се продава за 322 лв. като намалението е с 562 лв. или 63,54 %. При друг изключително скъп медикамент от групата на Sugammadex /за възстановяване на невромускулната блокада/, намалението в цената е 690 лв. за опаковка. С 204 лв. по-малко вече струва продуктът от групата на Fludarabine /за лечение на онкохематологични заболявания/. Проверките на Комисията по цени и реимбурсиране продължават. За цялата 2012 г. на проверка подлежат общо около 3200 лекарствени продукти.

Сподели в: