Върни се горе

Два пъти ще се съкрати срока за достъп на медикаментите, които плаща държавата, до пациентите. Това предвиждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на МЗ. В момента регистрирането на цена на медикаментите и включването им в позитивния списък, където са лекарствата, които плаща държавата, отнема поне 135 дни. С промените този срок ще стане 60 дни. Намаляването ще се постигне чрез обединяването на Комисията по цени с Комисията по позитивен списък в една – Комисия по цени и реимбурсиране. Освен това се предлага тя да е на подчинение към МЗ, вместо към МС, както са в момента съществуващите две комисии. По този начин ще се засили контрола над структурата и ще се оптимизира работата й. Освен това в проекта се предвижда фирмите за лекарствата с рецепта, които не са включени в позитивния списък и не се плащат с държавни средства, да регистрират пределни цени за продажба на дребно. Промяната ще засегне около десет лайфстайл продукта, които са с малко потребление и заради сегашната ценова регулация могат да се оттеглят от българския пазар. Няма да има промени в цените на лекарствата с рецепта, които са в позитивния списък и се плащат от държавата или се продават свободно в аптеките.

С промените в закона се предлага да се прехвърли издаването на разрешение за дрогерия от ИАЛ към РЗИ, а на аптека от МЗ към ИАЛ. Затяга се и контрола над тази дейност. При издаването на разрешение за аптека ще се проверява дали дипломата на фармацевта и удостоверението за членство в БФС са истински. Също така се дава право козметични продукти да се продават от нефармацевти, но само под контрола на магистър-фармацевт. Разширяват се правата и на помощник-фармацевтите. Занапред те няма да могат самостоятелно да продават само лекарства с рецепта и да консултират. В проекта се предвижда и намаляването на допълнителното материално стимулиране на работещите в МЗ и в ИАЛ от 40% на 25% от постъпленията от регистрационни такси на медикаменти. Също така се увеличават местата, в които ще се извършват клинични проучвания. Занапред това ще може да става и в медицински центрове, дентални центрове и медико-дентални центрове. С промените се въвеждат и нови изисквания за преустановяване на маркетирането на едно лекарство в страната. Всеки производител, който реши да преустанови продажбите на медикамент от Позитивния списък, който е единственото като вид (INN) в страната ни, ще трябва да уведоми писмено Министерство на здравеопазването поне две години предварително. Също така производителят ще трябва да осигури достатъчно количества за задоволяване на нуждите на страната през този период. След изтичането на двете години той ще трябва да заличи и лекарството от позитивния списък, ако не го направи, това ще става автоматично, за да може да се осигури вноса на медикамента. В проекта се предвижда и въвеждането на санкции за специалистите, които не се съобразяват с фамакотерапевтичните ръководства за медикаментите в размер на 1000 до 3000 лв. До 5 хил. лв. пък ще е санкцията за фирмите, които правят дарения без да уведомят МЗ и ИАЛ. Всички нови мерки имат за цел да подобрят достъпа на пациентите до качествени медикаменти, както и да оптимизират работата на институциите.

                                                                                                                       

Сподели в: