Върни се горе

    От днес в полунощ започнаха проверките на здравните инспектори от РЗИ в цялата страна във връзка с въведената от 1 юни пълна забрана за тютюнопушене в закрити обществени места и някои открити обществени места. 
   Проверявани са следните видове обекти
- лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ -
 детски и учебни заведения - заведения за хранене и развлечения 
- аптеки 
- басейни 
- фризьорски салони 
- магазини за битова химия 
- пощенски клонове 
- клон на НАП, банки, общински администрации; 
- библиотека, пенсионерски клуб 

    Постъпилите до този момент данни от проверките на част от РЗИ сочат, че здравните инспектори са извършили 890 проверки. Съставени са 12 акта, издадени са 34 предписания. Информацията отразява първоначални данни от извършените проверки от РЗИ София, Видин, Шумен, Хасково, Пазарджик, Кюстендил, Ямбол и Кърджали. Данните продължават да постъпват и ще бъдат обобщавани и обявявани своевременно.     
    В столицата са извършени 325 проверки. Те започнаха още през нощта в Студентски град, където здравните инспектори посетиха 3 нощни заведения. Общо 6 са издадените актове за административно нарушение в София. 
    При проверките са констатирани нарушения, свързани с тютюнопушене в двора и в учителските кабинети на училищата, в заведения за хранене и развлечения, включително и останали  табели като "Зала за пушачи". Има установени нарушения на забраната за тютюнопушене в лечебно заведение. 
    При проверките здравните инспектори са съставили констативни протоколи и са дали указания на собствениците на заведения за хранене и развлечения и директорите на учебни заведения за прилагане изискванията на чл. 56 и 56а от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето.    

Сподели в: