Върни се горе


Шеста поредна седмица продължава есенната кампания по кръводаряване. Тя се организира от Министерство на здравеопазването и Националния център по трансфузионна хематология, с подкрепата на БЧК и неправителствени организации.
От 22 до 24 ноември от 9.30 до 14.00 часа мобилен екип за кръводаряване ще бъде разположен в медицинската служба на Физическия факултет при СУ„Климент Охридски”  /ул. „Джеймс Баучер” №5/. Екипът ще работи с всички студенти от факултетите по Физика, Химия и Математика и Информатика, които желаят и могат да дарят кръв.   Кампанията за кръводаряване в Ректората на СУ, която започна на 15.11.2010 г., ще завърши  на  23.11.2010 г. В сряда, 24.11  към инициативата ще се включат студентите от Нов български университет. Екипът ще работи в лекарския кабинет на НБУ два дни  /24-25.11.2010 г./  от 9.30 до 13.30 часа. 
Общо 595 студенти са дарили кръв само в рамките на традиционната есенна кампания по кръводаряване като 307 от тях станаха кръводарители за първи път.  Данните до момента показват, че в сравнение със същия период на 2009 г. броят на кръводарителите е нараснал с близо 150 души.  В рамките на есенната кампания беше проведен и образователен семинар на тема „Обучение на доброволци за привличане на кръводарители”.  Екип от специалисти на центъра и БЧК обучиха 35  доброволци  по въпроси на кръводаряването, кръвопреливането, провеждането на кампании с цел привличане на кръводарители.

 

 

Сподели в: