Върни се горе

1363 ще са местата за специализанти през следващата година. Те се утвърждават ежегодно от министъра на здравеопазването.

Mестата за лекари са 1043. Най-много от тях са бройките за анестезиолози – 57, гинеколози - 36, кардиолози -57, нервни болести - 44, хирурзи - 77, ортопеди -30, спешни медици – 21, патолози -21. Местата са съобразени с потребностите на страната и възможностите за обучение на лечебните заведения. Местата за лекари, които ще се финансират от държавата са 100. Te ще получават две минимални заплати или 480 лв., ако нямат трудов договор с базата, в която се обучават. 295 специализанти по медицина ще плащат за периода на обучението си, като таксата е 180 лв. на месец. Те ще получават заплата от болниците, в които ще специализират, като минимумът е една и половина минимални заплати за страната или 360 лв. Освен това периодът на обучение ще им се зачита за стаж. Утвърдени са и 55 места за специализация на зъболекари през следващата година и 62 - за фармацевти (виж таблицата).

Обявяването на датите за конкурсите за заемане на местата за специализанти и провеждането им зависи от шестте университета в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора. Заповедта и местата за специализантите са публикувани в рубриката „Правилници, инструкции и заповеди” на сайта на МЗ.

 

 

Места, финансирани от държавата

Места за доктаранти, асистенти и работещи в РИОКОЗ, РЦЗ и МЗ

Места срещу заплащане

Места за чужденци

общо

Лекари

100

336

295

302

1 043

Лекари по дентална медицина

0

15

29

11

55

Магистър-фармацевти

0

19

34

9

62

Специалисти по здравни грижи

0

19

10

2

31

Бакалаври и магистри в медицинско и немединско образование

0

116

29

34

158

Военно-медицински специалности

0

0

14

0

14

 

 

 

 

 

 

Общо:

100

505

411

358

1363

Сподели в: