Върни се горе

1624 детски заведения са проверили органите на 28-те РИОКОЗ в цялата страна в рамките на извършената съвместна проверка на МЗ и ДВСК за спазване на изискванията при приготвянето и предлагането на храни  в детски градини, детски ясли и детски кухни. Това беше съобщено на брифинг с участието на министъра на земеделието Мирослав Найденов и главният държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев в 55 ЦДГ „Веселина” в столицата. В  събитието участва и кметът на столичния град Йорданка Фандъкова.

Извършен е контрол по изпълнение на разпоредбите, свързани с документи за произход, идентификационна маркировка, етикетиране, срок на годност и условия на съхранение, изискващи се по Закона за храните, Закона за здравето, Наредбата за устройството и дейността на детски ясли и детски кухни и Наредбата за хигиената на храните.  В хода на проверката органите на РИОКОЗ И ДВСК са установили общо 181 нарушения, от които 116 са свързани със състоянието на материално-техническата база.  Сред констатираните нарушения са недобро състояние на хладилните съоръжения, остаряло технологично оборудване, лошо състояние на стени и подови настилки, липса на складово помещение.  

При 14 от случаите не са представени документи за произход за храните от неживотински произход, не са представени записи по входящия контрол, съхраняват се храни без етикетировка. Констатирано е несъответствие на партидните номера на приетите храни с придружаващата ги документация. Инспекторите са установили 14 нарушения, свързани със срока на годност на хранителните продукти. В Добрич, Силистра и Ямбол са издадени 5 заповеди за унищожаване на хранителни продукти с изтекъл срок на годност. Съставени са 16 акта за административно нарушение, издадени са 164 предписания и 3 заповеди за спиране експлоатацията на обекти.

Сподели в: