Върни се горе

Постановление № 247 от 3 септември 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Постановление № 212 от 13 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 211 от 13 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 210 от 13 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 197 от 6 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 173 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 159 от 23 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 153 от 16 юли 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Постановление № 377 от 27 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 368 от 19 декември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.