Върни се горе

Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) са лечебни заведения, в които се предоставят квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца с медико-социален риск.

Домовете осъществява следните дейности:

  1. Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми
  2. Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми
  3. Специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми:
  • Отглеждане
  • Възпитание и обучение
  • Подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване

Тип заведение

Контакти

ДМСГД "Св. Иван Рилски" София

София 1407, кв. Лозенец, ул. "Мала планина" № 36

http://www.dmsgdivanrilski.org/

ДМСГД Благоевград

Благоевград 2700, ул. "3-ти март" № 57

http://www.dmsgdblagoevgrad.com/

ДМСГД Бургас

Бургас 8018, к.с "Зорница", ул. "Урал" № 1

http://dmsgd-bs.com/

ДМСГД Варна

Варна 9022, кв. Виница, ул. "Овеч" № 2

http://www.dmsgd-varna.com/

ДМСГД Добрич

Добрич 9302, кв. Добротица

http://dmsgd-dobrich.org/

ДМСГД Кърджали

Кърджали 6610, ул. "Веслец" № 53

http://www.dmsgd-kj.org/

ДМСГД област Велико Търново

гр. Дебелец 5030, ул. "П. Евтимий" № 49

http://dmsgd-debelets.org/

ДМСГД област Стара Загора

с. Бузовград, ул. „Г. Раковски“ № 29

ДМСГД Плевен

Плевен 5803, ул. "Ст. Михайловски" № 6

http://dmsgd-pl.bg/

ДМСГД Сливен

Сливен 8802, ул. "Карандила" № 75

http://www.dmsgd.sliven.info/

ДМСГД Стара Загора

Стара Загора 6004, ул. "Каменец" № 53

http://www.dmsgd-sz.com/

ДМСГД Хасково

Хасково 6301, ул. "Видин" № 14

http://dmsgdhaskovo.com/

Сподели в: