Върни се горе

Справка за акредитирани лечебни заведения февруари 2018 година

Справка за акредитирани лечебни заведения януари 2018 година

Справка за акредитирани лечебни заведения ноември 2017 година

Справка за акредитирани лечебни заведения септември 2017 година

Справка за акредитирани лечебни заведения юли 2017 година

Справка за акредитирани лечебни заведения април 2017 година

Заповед № РД-17-11/09.02.2017 г.

Заповед № РД-17-11/09.02.2017 г.
„УМБАЛ - Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен
PDF файл, 50,9 KB, качен на 09.02.2017

pdf document

Справка за акредитирани лечебни заведения януари 2017 година