Върни се горе

Сертификат № 30 от 02.02.2021 г.

Сертификат № 30 от 02.02.2021 г.
„Сондаж № 12“ - находище на минерална вода „Леново“, с. Леново, община Асеновград, област Пловдив
PDF файл, 387,8 KB, качен на 05.02.2021

pdf document

Сертификат № 28 от 02.02.2021 г.

Сертификат № 28 от 02.02.2021 г.
„Каптиран естествен извор „Чобан чешма““ - находище на минерална вода „Хисаря“, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив
PDF файл, 393,0 KB, качен на 05.02.2021

pdf document

Сертификат № 93 от 01.12.2020 г.

Сертификат № 93 от 01.12.2020 г.
„Сондаж № Б-72“ - находище на минерална вода „Медово“, с. Медово, община Поморие, област Бургас
PDF файл, 404,2 KB, качен на 04.12.2020

pdf document

Сертификат № 13 от 05.11.2020 г.

Сертификат № 13 от 05.11.2020 г.
„Сондаж № 9“ - находище на минерална вода „Драгойново“, с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив
PDF файл, 7,1 MB, качен на 11.11.2020

pdf document

Сертификат № 6 от 20.08.2020 г.

Сертификат № 6 от 20.08.2020 г.
"Сондаж № 3" - находище на минерална вода "Белово", гр. Белово, община Белово, област Пазарджик
PDF файл, 406,1 KB, качен на 03.09.2020

pdf document

Сертификат № 65 от 08.06.2020 г.

Сертификат № 65 от 08.06.2020 г.
„Сондаж № Я-32а“ - находище на ,минерална вода „Стефан Караджово“, с. Стефан Караджово, Община Болярова, област Ямбол
PDF файл, 488,7 KB, качен на 09.06.2020

pdf document

Сертификат №100/19.05.2020 г.

Сертификат №100/19.05.2020 г.
„Каптиран естествен извор„Солената вода““ - находище на минерална вода „Върбица“, ж. к. Върбица, община Върбица, област Шумен
PDF файл, 463,1 KB, качен на 22.05.2020

pdf document

Сертификат № 99 от 23.01.2018 г.

Сертификат № 99 от 23.01.2018 г.
„Сондаж № 2 хг“ - находище на минерална вода „Долни Дъбник“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен
PDF файл, 12,9 MB, качен на 27.05.2019

pdf document

Сертификат № 98 от 17.10.2017 г.

Сертификат № 98 от 17.10.2017 г.
„Сондаж № 8“ - находище на минерална вода „Драгойново“, с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив
PDF файл, 5,6 MB, качен на 27.05.2019

pdf document

Сертификат № 96 от 20.01.2015 г.

Сертификат № 96 от 20.01.2015 г.
„Сондаж № 4“ - находище на минерлна вода „Кирково“, с. Кирково, община Кирково, област Кърджали
PDF файл, 367,2 KB, качен на 27.05.2019

pdf document